Opyt gidrogeofizicheskikh issledovaniy pri izuchenii problemy okrany podzemnykh vod  [Hydrophysical research experience in the study of ground water protection problems]

Saved in:
Alternate Title:Hydrophysical research experience in the study of ground water protection problems
Authors:Rumynin, V. G.; Uchayev, V. K.; Shchemelinin, V. V.
Volume Title:Gidrogeologicheskiye problemy okhrany podzemnykh vod
Volume Authors:Kizyukhin, V. A., editor
Source:Gidrogeologicheskiye problemy okhrany podzemnykh vod, edited by V. A. Kizyukhin. Zapiski Leningradskogo, Ordena Lenina, Ordena Oktyabr'skoy Revolyutsii i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Gornogo Instituta im G.V. Plekhanova, Vol.80, p.74-81. Publisher: Leningradskiy Gornyy Institut im G.V. Plekhanova, St. Petersburg, USSR. ISSN: 0135-3500
Publication Date:1980
Note:In Russian. 9 refs.
Subjects:Conservation; Controls; Ground water; Hydrodynamics; Pollution
Record ID:1982015021
Copyright Information:GeoRef, Copyright 2018 American Geosciences Institute.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Be the first to leave a comment!
You must be logged in first